A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Navodila za obiske

2022-12-20T13:48:12+01:00

Sporočamo vam, da bo od 11.5. naš dom zopet odprt za obiske. Ob tej priložnosti se vam želimo zahvaliti za dosedanjo potrpežljivost, razumevanje in zaupanje, ki ste nam jo izkazali v zadnjih tednih in mesecih. S tem ste doprinesli k uspešnemu varovanju stanovalcev in stanovalk pred okužbo v najbolj tveganem obdobju. Veseli smo, da se je tveganje nekoliko zmanjšalo ter da je končno napočil čas za ponovno snidenje, vendar vas moramo kljub temu opozoriti, da nevarnost še ni minila ter da so še naprej potrebni strogi varovalni ukrepi. S tem dopisom vas seznanjamo s temi ukrepi, kot tudi z drugimi organizacijskimi zadevami v zvezi z obiski.

  • Vse aktivnosti in dogovore o obiskih sprejema in koordinira socialna služba, ga. Estera Štante, ki jo lahko kontaktirate po e-pošti: e.stante@senecura.si ali po telefonu: 051 319 930, vsak dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.00 uro.
  • Vsi obiski morajo biti vnaprej najavljeni in potrjeni s strani socialne službe. Nenajavljenih oz. nepotrjenih obiskov ne bomo sprejemali.
  • Na obisk lahko prihajajo le odrasle osebe, in sicer posamično (ena oseba), razen v primeru, ko ta potrebuje pomoč druge osebe. V kolikor želi stanovalca obiskati več družinskih članov, se mora vsak posamično predhodno najaviti k socialnemu delavcu, ki bo poskrbel za primeren razpored.
  • Na obisk lahko pride zdrav svojec (brez znakov gripe oz. virusnih obolenj), ki v zadnjih 14 dneh ni imel stikov z osebami, okuženimi s koronavirusom.
  • Ob prihodu na obisk si boste razkužili roke, nakar vam bomo izmerili vročino ter ponudili v podpis izjavo, da da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oziroma je bila okužena s koronavirusom.
  • Naše osebje vas bo opremilo s potrebno zaščitno opremo (kirurško masko, po potrebi tudi z zaščitnim plaščem) ter seznanilo z varovalnimi ukrepi. Nato boste usmerjeni na lokacijo, ki je določena za obiske. Prosto gibanje po domu ni dovoljeno.
  • Za obiske mobilnih stanovalcev smo predvideli prostore pred glavnim vhodom v dom, v primeru slabega vremena pa smo pripravili posebne prostore v avli doma. Za nepomične stanovalce je namenjena poseben prostor srečanja. Prosimo, da med obiskom upoštevate vse varovalne ukrepe- posebno vas opozarjamo na primerno distanco (>1,5m). Izjema je obisk stanovalca, ki fizične distance ni sposoben upoštevati oz. razumeti (npr. pri demenci) – v tem primeru boste prejeli dodatna navodila glede zaščite pred okužbo.
  • Obiski po sobah so dovoljeni le izjemoma, kadar ni možnosti, da stanovalce sobo zapusti. V tem primeru boste prejeli dodatno zaščitno opremo ter tudi dodatna navodila o higienskih ukrepih.
  • Čas obiska moramo do nadaljnjega omejiti na 30 minut, zavoljo zahtevnih organizacijskih in higienskih ukrepov, ter tudi zato, da bomo lahko omogočili obiske vsem stanovalcem. Prosimo, da omejitev spoštujete.
  • Če želite stanovalcu ob obisku karkoli prinesti, prosimo, da to predate našemu osebju, da bo poskrbelo za primerno dekontaminacijo paketa. Prosim, da zaenkrat še ne prinašate doma pripravljene hrane.

Prosimo vas, da se napotkov dosledno in odgovorno držite, ter da v času obiska upoštevate navodila osebja. Za vse nas prinašajo naslednji tedni z novimi pravili obnašanja velike izzive, in le s skupnim sodelovanjem in razumevanjem lahko te izzive uspešno premagamo, za dobro vaših svojcev oz. naših stanovalcev.

Veselimo se, da se kmalu vidimo, in vas lepo pozdravljamo.

SeneCura Dom starejših občanov Vojnik

Breda Božnik, direktorica

Skip to content